Psykolog Bergquist AB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psykolog Bergquist AB är inriktad på att erbjuda psykologiska tjänster utifrån tillämpad beteendeanalys och psykologisk expertkunskap. Jag har sedan mars 2009 haft eget företag och arbetat som konsult med neuropsykologiska utredningar, KBT på vårdcentral och arbetsrehabilitering. Innan dess har jag arbetat inom privata psykologföretag och inom primärvården. Jag har bred erfarenhet av att arbeta med de vanligaste psykologiska sjukdomarna, som till exempel depression, panikångest, sömnstörningar, socialfobi, specifika fobier, tvång, trauma, övervikt, relationssvårigheter m.m. utifrån KBT. Jag har också arbeat mycket med stresshantering och arbetsrehabilitering.
 
Mina visioner för företaget är att ha roligt och arbeta med det som jag och mina kollegor brinner för. Att arbeta med hjärta mot patienter, medarbetare, organisationer och samhälle. Att kunna bidra med en positiv påverkan på samhälle, organisationer och individer, så att de fungerar bättre och i linje med våra ideal utifrån tillämpad beteendeanalys. Att utveckla och på sikt forska på KBT, ACT, beteendeanalys, och dess tillämpningar och produkter.
 
 / Gregor Bergquist, Leg. Psykolog och VD.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       gregor@psykologbergquist.se   Tel: 0732-504442    Postadress: Sävsångarvägen 54b, 13837 Älta
 
                      
                        Aktuellt
 
Jag är sedan oktober 2012 anställd på Rudans Vårdcentral i Haninge som vårdcentralschef och leg. psykolog. Där kan jag nås på email : gregor.bergquist@handengeriatriken.se
 
Jag kan för närvarande inte ta emot några privatpatienter eller andra uppdrag.