Psykolog
 Bergquist
                AB
 

Föreläsningar utifrån KBT

 

Gregor Bergquist är en van föreläsningshållare och har hållt olika föreläsningar utifrån beteendeanalys, ACT och KBT. Föreläsningar har i olika sammanhang varit riktade till såväl professionell personal, som till allmänhet och patienter. Exempel på teman som Gregor Bergquist hållt föreläsningar om:

 • Tandvårdsfobibehandling
 • Depression
 • Ångest generellt
 • Fobier
 • Panikångest
 • Oro (generellt ångestsyndrom GAD)
 • Trauma (posttraumatiskt stressyndrom PTSD)
 • Stress
 • Förlossningsrädsla
 • Övervikt
 • Föräldrarskap och uppfostran
 • Självförtroende och självkänsla
 • Tankens kraft och medveten närvaro
Gregor Bergquist håller vid förfrågan gärna föreläsning om något av ovanstående teman/föreläsningar, eller annan föreläsning där han har god kunskap och erfarenhet.