Psykolog
 Bergquist
                AB
 

Kognitivbeteendeterapi (KBT)

 

Psykolog Bergquist AB erbjuder kognitivbeteendeterapi (KBT) och har god erfarenhet från alla de vanligaste psykologiska sjukdomarna. Vi har även god erfarenhet av att arbeta med terapi utanför de vanligaste psykologiska diagnoserna, där beteendeanalys och acceptance and comittment therapy (ACT) är vårt ramverk. Exempel på vanliga problemområden är t ex relationssvårigheter, arbetsplatskonflikter, social färdighetsträning, chefshandledning m.m. Vi erbjuder idagsläget främst individuella behandlingar, men har god erfarenhet av gruppbehandlingar inom följande områden; stress, ångest och depression generellt, social fobi och övervikt. Individuellt har vi god erfarenhet av följande diagnoser och problemområden:

 • Panikångest (oftast med agorafobi)
 • Socialfobi
 • Depression
 • Oro (generaliserat ångestsyndron, GAD)
 • Tvång (inkl svartsjuka, shopping m.m.)
 • Trauma (post traumatiskt stressyndrom, PTSD
 • Specifika fobier, t ex tandvårdsfobi, ölika djurfobier, sprutfobi, kräkfobi, flygfobi, höjdfobi m.m.
 • ADHD
 • Stress
 • Sömn
 • Övervikt
 • Ätstörningar
 • Relationssvårigheter
 • Akuta kriser (t ex förlust av anhörig, allvarlig sjukdom m.m.)
 • Missbruk
 • Beteendemedicin som t ex smärta
Utöver dessa är vanliga problemområden stöd och reflekterande inför olika livsval, självkänsla och självförtroende, prestationsångest och hur stötta/hjälpa/hantera närstående som har olika problem.
 
Vi tycker det är viktigt att i våra behandlingar möta klienter med respekt, värme, hjärta och omtanke. Vi tror på att vara raka och ärliga, och rakt på sak tala om de svårigheter vi kan se framför oss. I våra behandlingar vill vi betona vikten av förändring. Vi vill hjälpa våra patienter att stå inför och ta de val som förändring ofta kräver. KBT är därför nästan alltid jobbigt. Samtidigt är det ofta också både hjärtligt och humoristiskt. Som alla legitimerade psykologer har vi sekretessplikt.
 
Vill du läsa mer om KBT rekommenderar jag Beteendeteraputiska föreningens (BTF) hemsida.