Psykolog
 Bergquist
                AB
 

Tandvårdsfobibehandling

 

Psykolog Bergquist AB kan erbjuda behandling för rädsla eller fobi för tandvård. Behandlingen kan erbjudas i samarbete med Stockholms läns landsting (SLL) i enlighet med lagen om särskild tandvård. I Stockholms läns landsting innebär det att man kan få 8 behandlingssessioner finansierade. SLL:s polícy är att varje patient och dennes tandläkare får söka detta stöd och välja vilken behandling/psykolog de önskar samarbeta med. Detta för att vården ska utgå från patienten. Jag samarbetar gärna med dig och din tandläkare.

 

Gregor Bergquist har stor erfarenhet av att göra tandvårdsfobibehandlingar och har gjort ca 350 behandlingar med gott resultat. 95% av patienterna har efter att de genomgått behandling självständigt kunnat gå till tandläkaren, och till betydligt mindre rädsla.

 

En typisk tandvårdsfobibehandling utifrån KBT har följande förlopp:

 

1) Inledande intervju och bedömning, självskattningsformulär

2) Genomgång av hur rädsla och fobibehandling går till. Planering av förberedelser och hemuppgifter. (1 och 2, görs ofta under en session på mottagningen)

3) Inledande exponeringsbehandling hos tandsköterska (Ofta 2-4 sessioner på tandläkarmottagning)

4) Exponering för tandvård med tandläkare (3-4 sessioner)

5) Genomgång av vidmakthållande och utvärdering

 

Gregor Bergquist håller gärna föreläsningar om tandvårdsfobibehandling, och har gjort så vid ett flertal tillfällen för tandvårdspersonal.

 

Gregor Bergquist har tillsammans med Patrik Nordmark gjort en studie (examensarbete) på behandling av tandvårdsfobi, den kan laddas ner här:  

 

Gregor Bergquist har skrivit ett par artiklar om tandvårdsfobibehandling i tidningarna Hälsotecken och Sjukhustandläkaren .